Prosessoperatør

Vil du være med å bli verdens største produsent av høyrenset kvarts i et dynamisk og spennende arbeidsmiljø?

Vi er i dag 21 dyktige prosessoperatører som jobber 3 og 5-skift. Vår høyteknologiske fabrikk trenger minst tre nye fast ansatte prosessoperatører, samt nye vikarer. Vår fabrikk ligger på Drag i Nordland, et område med rikelig med naturopplevelser, i kanskje Norges vakreste natur. Vi søker etter deg som ønsker faglige utfordringer, samt bo i et område som best kan beskrives som minst like vakkert som Lofoten.

Benytt denne muligheten til å søke deg til en spennende arbeidskarriere. 

Arbeidsoppgaver

 • Prosessoperatør har i samarbeid med skiftlederen i oppdrag å sørge for at produksjonsprosessen fungerer optimalt.
 • Prosessoperatør skal som nøkkelperson observere forandringer/hendelser som påvirker kvalitet og stabilitet produksjonsprosessen.
 • Prosessoperatør har ansvar for å følge de gjeldene rutiner og prosedyrer for sikker drift av produksjonsanlegget.
 • Sikre at prosessdata m.m. blir rapportert i våre interne systemer.
 • Sikre at interne/eksterne krav til HMS blir ivaretatt
 • Andre oppgaver ved behov

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra prosessindustri
 • Fagbrev kjemi/prosess eller annet relevant fagbrev / relevant erfaring
 • 3-5 års arbeidserfaring
 • Skandinavisk språk, ønskelig med engelsk
 • Gode samarbeidsegenskaper, fleksibel og ansvarsbevisst

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende utfordringer i et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Et godt arbeidsmiljø i moderne og rene lokaler
 • Konkurransedyktig lønn, samt andre betingelser
 • Snarlig tiltredelse
 • Stillingsbrøk: 100%, eller vikariat /tilkallingsvikar med mulighet for fast ansettelse
 • Arbeidssted Drag 

Stillingen rapporterer direkte til skiftleder.

For mer informasjon, gå inn på www.thequartzcorp.com. Du kan også kontakte Production Manager, Magne Nilsen på tlf. 400 13 343 eller HR Manager, Andreas Sørgård Olsen tlf. 975 93 716.

Søknad og CV sendes til andreas.olsen@thequartzcorp.com innen 15. juli 2017. 


ikariat ut året som industrimekaniker 

Vi er i dag seks dyktige industrimekanikere som trenger industrimekanikervikar som skal være med å vedlikeholde og utbedre vårt produksjonsanlegg, slik at vi kan produsere verdens reneste kvarts.

Arbeidsoppgaver

 • Varierende vedlikeholdsarbeid
 • Utbedring av produksjonsutstyr
 • Service av produksjonsutstyr
 • Oppgradering og installasjon av nytt produksjonsutstyr
 • Prosjektutvikling
 • Forefallende arbeid
 • Andre oppgaver ved behov

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant fagbrev som mekaniker/ Industrimekaniker. Praktisk erfaring kan kompensere for formell utdannelse.
 • Erfaring fra prosessindustri
 • Skandinavisk språk og engelsk

Vi tilbyr

 • Engasjement frem ut året med mulighet for forlengelse
 • Varierte og spennende utfordringer i et tverrfaglig perspektiv
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn, samt andre betingelser
 • Snarlig tiltredelse
 • Arbeidssted Drag

Stillingen rapporterer direkte til fungerende leder mekanisk, Kristian Kaspersen.

For mer informasjon, gå inn på www.thequartzcorp.com. Du kan også kontakte fungerende leder mekanisk, Kristian Kaspersen på tlf. 959 04 163 eller HR Manager, Andreas Sørgård Olsen tlf. 975 93 716. 

Søknad og CV sendes til andreas.olsen@thequartzcorp.com innen 4. juli 2017. 
To to-årsengasjementer, samt fast stilling som Automation Engineer 

Vi søker etter Automasjonsingeniører. To to-årsengasjement, samt en fast stilling. 

The Quartz Corp er en av verdens største leverandører av høyrenset kvarts. Våre kvartsprodukter er i verdensklasse takket være tilgang til verdens reneste kvarts, moderne fabrikklokaler i USA og Norge, samt dedikerte medarbeidere. Vårt sluttprodukt går til solcelle, halvledere, elektronikk og optikknæringer. The Quartz Corp AS har i dag ca. 70 ansatte, med moderne lokaler på Drag, Tysfjord.

Arbeidsoppgaver

 • Varierende vedlikeholdsarbeid
 • Utbedring av produksjonsutstyr
 • Service av produksjonsutstyr
 • Drifte og utvikle automatisering ved bedriften
 • Delta i prosjekter som fagperson innen dine disipliner
 • Oppgradering og installasjon av nytt produksjonsutstyr
 • Prosjektutvikling
 • Sikre at interne/eksterne krav til HMS blir ivaretatt
 • Andre oppgaver som faller naturlig innenfor rollen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Automasjonsutdannelse - minimum bachelor-nivå
 • Minimum to års erfaring med prosessoptimalisering
 • Kan vise til resultater innen relevante rolle (r) som krever gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner, med evne til å også jobbe selvstendig
 • Siemens PLS/Siemens TIA portal
 • Citect Scada/Historian
 • Man må behersker både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Gode utviklings- og karrieremuligheter i en internasjonal bedrift
 • Varierte og spennende utfordringer i et tverrfaglig perspektiv
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Snarlig tiltredelse
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Mulighet for fast stilling for to-årsengasjementene
 • Arbeidssted Drag

For mer informasjon, gå inn på www.thequartzcorp.com. Du kan også kontakte IT / Automatisation Manager, Jan Erik Kjellbakk på tlf. 473 18 202 eller HR Manager, Andreas Sørgård Olsen tlf. 975 93 716.

Søknad og CV sendes til andreas.olsen@thequartzcorp.com innen 30. april 2017. 

Stillingen rapporterer direkte til IT / Automatisation Manager, Jan Erik Kjellbakk.


 

We are looking for Automation Engineers. Two two-year commitment, as well as a permanent position

The QUARTZ Corp is a major supplier of High Purity Quartz Sand from sites in Spruce Pine (USA), source of the world’s purest quartz, and Drag (NO). Our production plants are strategically located in the USA and Europe, enabling us to supply high purity quartz sand to global customers. 

The QUARTZ Corp AS is a production and export company producing High Purity Quartz for the solar cell, semiconductor, electronics and optics industries. Our quartz products are world class, and subsequently the company has experienced rapid growth over recent years. R&D is highly emphasized, and a qualified staff and an advanced laboratory are key resources. The Quartz Corp AS currently has some 70 staff members, with modern premises in Drag, Tysfjord.

Responsibilities

 • Maintenance
 • Improvement of production equipment
 • Service of production equipment
 • Providing and developing automation at the plant
 • Participate in projects as an expert within your disciplines
 • Upgrade and installation of new production equipment
 • Projects
 • Ensure that internal / external requirements for HSE is safeguarded
 • Other tasks which fall naturally within the role

Qualifications

 • Automation education - minimum bachelor's level
 • Minimum two years’ experience with process optimization
 • Relevant accomplishments within relevant roles that require implementation capacity
 • Siemens PLS/Siemens TIA portal
 • Citect Scada/Historian
 • Good communication skills and interpersonal skills, plus ability to work independently
 • Master both Norwegian and English, written and spoken

We offer

 • Good training and career opportunities in an international business
 • Varied and exciting challenges in an interdisciplinary perspective
 • Good working environment
 • Competitive salaries
 • Imminent accession
 • 100% position
 • Possibility of permanent employment for the two-year commitments
 • Workplace Drag

The position reports directly to the IT / Automatization Manager, Jan Erik Kjellbakk.

For more information, visit www.thequartzcorp.com. You can also contact IT / Automatization Manager, Jan Erik Kjellbakk tel. 473 18 202 or HR Manager, Andreas Sørgård Olsen tel. 975 93 716.

Send application and CV to andreas.olsen@thequartzcorp.com by April 30, 2017.


Production/ Process Engineer  

The QUARTZ Corp is a major supplier of High Purity Quartz Sand from sites in Spruce Pine (USA), source of the world’s purest quartz, and Drag (NO). Our production plants are strategically located in the USA and Europe, enabling us to supply high purity quartz sand to global customers. 

The QUARTZ Corp AS is a production and export company producing High Purity Quartz for the solar cell, semiconductor, electronics and optics industries. Our quartz products are world class, and subsequently the company has experienced rapid growth over recent years. R&D is highly emphasized, and a qualified staff and an advanced laboratory are key resources. The Quartz Corp AS currently has some 70 staff members, with modern premises in Drag, Tysfjord.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og vedlikeholde systemer for prosesstyring og kvalitet
 • Databehandling og rapportering - analyse og statistikk av data fra ulike prosesser
 • IT-systemer – utvikle vår prosessdata og overvåkingssystemer
 • Vedlikeholde dokumenter og registreringer
 • Produksjon -være en del av prosjekter knyttet til prosesstabilitet og kvalitetsforbedringer
 • Være en aktiv del i utviklingsprosjekt som berør produksjonsprosessen
 • Eier og utvikling av prosessovervåkningssystem
 • Andre oppgaver som faller naturlig innenfor rollen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. Praktisk arbeidserfaring med teamarbeid er et pluss
 • God kjennskap til Microsoft Office (Excel, Word og PowerPoint)
 • Engelsk og skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, er nødvendig
 • Praktisk erfaring med vedlikehold og utvikling av prosesstyringsarbeid
 • Erfaring med teknisk rapportskriving
 • Kjennskap til programvare for datastatistikk er positivt
 • Gode dataferdigheter
 • Analytisk
 • Gode team og samarbeidsegenskaper 

Vi tilbyr

 • Gode utviklings- og karrieremuligheter i en internasjonal bedrift
 • Varierte og spennende utfordringer i et tverrfaglig perspektiv
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Snarlig tiltredelse
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Arbeidssted Drag
Stillingen rapporterer direkte til produksjonssjef, Magne Nilsen med stiplet linje til fabrikksjef, Peter Lilja. 
For mer informasjon, gå inn på www.thequartzcorp.com. Du kan også kontakte Fabrikksjef, Peter Lilja tlf. 958 38 566 eller HR Manager, Andreas Sørgård Olsen tlf. 975 93 716. 
 

Søknad og CV sendes til andreas.olsen@thequartzcorp.com. 

Working closely with customers and strategic partners, The QUARTZ Corp strives to be the highest quality and most reliable producer of High Purity Quartz.